Uzasadnienie wyboru na patrona Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju postaci Józefa Grudnia

 Grudzie__.jpg

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju to placówka o bardzo bogatej tradycji. Wkrótce obchodzić będziemy 30 rocznicę jej istnienia. W roku 2019 podjęte zostały działania zmierzające w kierunku nadania imienia Ośrodkowi. Posiadanie patrona sprawia, że placówka zyskuje swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych.

16 kwietnia 2019 r. decyzją nauczycieli, rodziców, wychowanków oraz pracowników Ośrodka kandydatem na patrona został wybrany Józef Grudzień. Wybór takiego patrona jest podyktowany tym, iż Józef Grudzień, wybitny i utytułowany bokser,  przez cały okres życia był związany z Powiatem Buskim, co niejednokrotnie podkreślał w swych licznych wypowiedziach, jak i działaniach przyczyniając się do promocji naszego regionu. Był jednym   z inicjatorów budowy hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego     w Busku-Zdroju. Wielokrotnie obejmował swym patronatem organizowane na hali turnieje bokserskie   o randze mistrzostw Polski, na które przybywał z innymi mistrzami olimpijskimi w boksie. Swą wiedzą i doświadczeniem sportowym dzielił się z młodzieżą szkolną naszego powiatu, jak i zawodnikami Buskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego RING w Busku-Zdroju, któremu przekazał replikę swego złotego medalu olimpijskiego i wiele innych pamiątek.Józef Grudzień urodził się 1 kwietnia 1939 r. w Piasku Wielkim na terenie Powiatu Buskiego, gdzie spędził swe młodzieńcze lata. Tu też dał początek swemu zainteresowaniu sportowemu w dziedzinie boksu, w którym osiągnął mistrzostwo potwierdzając to zdobyciem podczas igrzysk olimpijskich w 1964 r. w Tokio złotego, a cztery lata później w Meksyku srebrnego medalu olimpijskiego. Z powodzeniem startował w mistrzostwach Europy, gdzie zdobył w 1963 r. tytuł wicemistrza, a dwa lata później w Rzymie tytuł mistrza Europy, będąc zarazem najlepszym zawodnikiem turnieju. Był też trzykrotnym mistrzem Polski w latach 1965, 1967 i 1968. Po zakończeniu kariery zawodniczej przez pewien okres czasu zajmował się trenowaniem młodych adeptów boksu.

Pomimo upływu lat pamięć o Józefie Grudniu jest ciągle żywa. Mieszkańcy Buska-Zdroju wspominają go z wielką sympatią, podkreślają zasługi dla lokalnej społeczności, stawiają za wzór do naśladowania młodym pokoleniom. Przyjęcie takiego patrona pozwala oprzeć działania wychowawcze placówki na następujących wartościach: uczciwość, poświęcenie, zaangażowanie społeczne, otwartość na potrzeby drugiego człowieka.