Opłaty za wynajem

Opłaty za wynajem hali sportowej, sauny lub kawiarni dokonuje się przelewem na konto bankowe PMOS ul. Kusocińskiego 3 nr

37 8517 0007 0010 0198 1414 0001.

UWAGA!

Od 1 marca 2019 opłatę za korzystanie z siłowni dokonuje się przelewem na konto nr

53 8517 0007 0010 0198 1414 0004

W przypadku opłat za siłownię w przelewie należy wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie korzystała z siłowni.Ważność opłaty za siłownię liczona jest od daty wpływu środków na konto bankowe PMOS. Okres ważności wynosi 30 dni.

Stawki:

wynajem hali- 100,00 zł. brutto za godzinę

siłownia- 50,00 zł. brutto za miesiąc

sauna- 100,00 zł. brutto za godzinę

kawiarnia- 61,50 zł. brutto za godzinę lub 49,20 zł. brutto za 1m2 powierzchni użytkowej.