Aktualności

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na zastępstwo w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

2019-09-09 12:19:56

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju poszukuje pracownika na umowę o pracę na zastępstwo, na stanowisko głównego księgowego.
Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracę i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
Określenie stanowiska: główny księgowy w PMOS im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
Wymagania niezbędne:
Do ogłoszenia może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. więcej»

Festiwal im. K. Jamroz- koncert Grażyny Brodzińskiej

2019-07-09 14:04:57

6 lipca 2019 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym odbył się koncert Grażyny Brodzińskiej wraz z zaproszonymi gośćmi Aleksandrem Trofimov - tenorem z Rosji, Jackiem Kruciński - piosenkarzem, Marcinem Jajkiewiczem - wokalistą jazzowym, Bogdanem Kierejsza - skrzypkiem, Orkiestrą „Creo”, Mateuszem Walachem - dyrygentem, Giuseppe Gimelli - dyrygentem. Usłyszeliśmy m. in.: największe przeboje muzyki klasycznej (operetka, opera, pieśni neapolitańskiej), musicalowej oraz piosenki ze światowego repertuaru. Czardasz z operetki „Hrabina Marica”, „O Sole Mio”, „La Bella Tangolita”, „Aguarela Brasil”, „Moon River”. więcej»

Festiwal im. Krystyny Jamroz

2019-07-04 09:08:15

29 czerwca 2019 w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy miał zaszczyt gościć wspaniały zespół Mazowsze.
To jeden z największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. więcej»

Oficjalne nadanie imienia Józefa Grudnia

2019-06-19 09:58:32

W minioną niedzielę, 16 czerwca 2019 r. na hali Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, odbył się II Memoriał Bokserski im. Józefa Grudnia zorganizowany przez BMUKS "Ring" Busko-Zdrój.
W trakcie Memoriału oficjalnie nadano nazwę Hali Sportowej imienia Józefa Grudnia, a syn Mistrza Olimpijskiego Robert Grudzień odsłonił pamiątkową tablicę.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Grzegorz Nowaczek - Prezes Polskiego Związku Bokserskiego wraz z Vice Prezesem Łukaszem Dybcem oraz Janem Gieradą - Prezesem Świętokrzyskiego Związku Bokserskiego.
Po oficjalnej ceremonii otwarcia rozegrano 16 walk bokserskich, a między walkami licytowano gadżety i zbierano pieniądze na operację serca dla Sebastiana Terpińskiego.
Obecni też byli żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy przekazali pieniądze zebrane na kompanii. Klub pragnie podziękować władzom samorządowym na czele ze Starostą Buskim Jerzym Kolarzem i Burmistrzem Miasta i Gminy Waldemarem Sikorą za obecność i wsparcie przy organizacji tak ważnego przedsięwzięcia. więcej»

Ogłoszenie rekrutacji

2019-06-12 09:09:12

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do n/w grup:

- zajęcia sportowe i rekreacyjne rocz. 2000 i mł.
- sekcja piłki ręcznej chłopców rocz. 2000 i mł.
oraz postępowanie mające na celu uzupełnienie liczebności grup:
- sekcji piłki siatkowej dziewcząt rocz. 2000 i mł.

Rekrutację prowadzi się wśród młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałej na terenie powiatu buskiego, u której nie występują przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania n/w dyscyplin sportowych
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
Rekrutacja do w/w sekcji będzie przeprowadzona w terminie od 24 czerwca do 9 sierpnia 2019 r.
Pełnoletnich kandydatów oraz rodziców dzieci niepełnoletnich prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 103 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3 w godz. 8.00 – 14.00 w celu pobrania wniosków o przyjęcie na zajęcia sportowe oraz załączonych do niego oświadczeń.
Wniosek o przyjęcie wraz z załączonymi oświadczeniami należy składać do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w pok. nr 103.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na zajęcia i listy kandydatów nie przyjętych nastąpi 12 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor PMOS w Busku-Zdroju
więcej»

V Zawody Służb Mundurowych w Biegach

2019-06-05 11:54:28

04.06.2019 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju był współorganizatorem V Zawodów Służb Mundurowych w Biegach o Puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. więcej»

Półfinały i Finał Wojewódzki maj 2019

2019-05-30 14:04:31

W dniach od 27.05.2019 do 30.05.2019 miały miejsce rozgrywki do Półfinałów i Finału wojewódzkiego. 27 maja odbyła się mini piłka nożna chłopców, 28 maja Półfinał w piłce nożnej dziewcząt, 29 maja Finał Wojewódzki w piłce siatkowej chłopców, a 30maja Półfinał w piłce nożnej chłopców. więcej»

Półfinał i Finał Igrzysk Wojewódzkich

2019-05-23 12:24:34

W miesiącu maju 2019, w hali PMOS odbyły się Półfinały Wojewódzkich Igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, mini piłka ręczna ręczna dziewcząt i chłopców oraz piłka ręczna dziewcząt i chłopców.
Najlepsze zespoły, które uzyskały awans do Finału Wojewódzkiego:
mini piłka ręczna chłopców- SP Działoszyce
piłka siatkowa dziewcząt- SP Chobrzany oraz SP nr 3 Staszów
piłka siatkowa chłopców- SP nr 1 Busko-Zdrój
piłka ręczna dziewcząt- NG Sichów Duży
piłka ręczna chłopców- SP Masłów
mini piłka siatkowa chłopców- SP nr 1 Busku-Zdrój
więcej»

Półfinał Wojewódzki w piłce siatkowej

2019-04-10 13:21:00

W dniach 03-04.03.2019 w hali PMOS odbyły się półfinały wojewódzkie w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. więcej»

Najlepsi w sporcie- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

2019-04-10 12:47:10

W dniach 20.03 i 21.03.2019 r. zostały rozegrane mecze piłki siatkowej dziewcząt i chłopców o tytuł "Najlepsi w sporcie". Do rywalizacji przystąpiły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu buskiego.
Końcowa klasyfikacja wygląda następująco:
- dziewczęta
I miejsce- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju
II miejsce- I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju
III miejsce- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
IV miejsce- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
-chłopcy
I miejsce- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
II miejsce- I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju
III miejsce- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
IV miejsce- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju


więcej»

Zawodnicy PGE Vive Kielce poprowadzili lekcję pokazową w Busku-Zdroju

2019-04-10 12:37:14

Mariusz Jurkiewicz i Krzysztof Lijewski, wybitni reprezentanci Polski w piłce ręcznej, obecnie zawodnicy Klubu Sportowego PGE Vive Kielce poprowadzili w Busku-Zdroju lekcję pokazową dla świętokrzyskich nauczycieli. więcej»

Dziecięca Piłka Ręczna

2019-03-19 14:23:22

Witamy serdecznie!!!
Miło nam poinformować, że już 08 kwietnia 2019r. o godzinie 13.00 "wystartujemy" z drugą edycją "Treningu Piłki Ręcznej z Mistrzami"!!! Tym razem otwieramy się szerzej na nauczycieli wychowania fizycznego z województwa świętokrzyskiego i nie tylko. Szkolenie dla Was odbędzie się w hali sportowej PMOS Busko Zdrój przy ul. Janusza Kusocińskiego 3 w Busku Zdroju. Warsztaty poprowadzą wybitni reprezentanci Polski w piłce ręcznej, obecni zawodnicy Klubu Sportowego PGE Vive Kielce, Panowie Mariusz Jurkiewicz i Krzysztof Lijewski!
Nie może Cię tam zabraknąć! Do zobaczenia 08 kwietnia 2019r. w pięknym, słonecznym mieście BUSKO ZDRÓJ!!!

Proszę śledzić stronę ŚCDN w Kielcach, oraz naszego funpaga. Wkrótce więcej informacji.
więcej»

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Buskiego

2019-03-06 11:47:53

W dniu 3 marca 2019 r. w hali Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego odbył się kolejny już Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Buskiego. Dodać należy, że ta impreza odbywa się od 1999 roku.
Do zawodów zgłosiło się 70 osób, a rywalizacja przebiegała z podziałem ze względu na płeć w czterech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz „open”. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a za ich przeprowadzenie odpowiedzialni byli sędziowie: Radosław Sędzielewski i Paweł Ślusarski. Starosta Buski Jerzy Kolarz wręczył puchary za miejsca od I do III we wszystkich kategoriach.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, bo nie najważniejsze jest zajęte miejsce, ale zdrowa, sportowa rywalizacja i aktywny udział w kulturze fizycznej. więcej»

Stopnica najlepszą drużyną w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Buskiego.

2019-02-21 09:44:17

W dniu 16.02.2019 r. W hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Buskiego. W turnieju wzięło udział 5 zespołów z: Stopnicy, Klimontowa, Kazimierzy Wielkiej oraz Buska-Zdroju ( 2 zespoły). Drużyny grały systemem „każdy z każdym” o końcowym rezultacie decydowała kolejność w tabeli.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce : Stopnica
II miejsce – Klimontów
III miejsce - Busko-Zdrój I
IV miejsce – Kazimierza Wielka
V miejsce - Busko-Zdrój II

Turniej sędziowali Aleksandra Błachucińska i Michał Bydłosz.
Wszystkie zespoły zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, które ufundował Starosta Buski Jerzy Kolarz.

Tekst/foto
Paweł Ślusarski więcej»

Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Buskiego.

2019-02-12 10:10:30

W dniu 09.02.2019 roku w Hali Sportowej Powiatowego Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju odbył się Turniej Piłki Nożnej
Chłopców o Puchar Starosty Buskiego.
W kategorii dla rocznika 2005 i młodsi rywalizowało 6 zespołów w
kolejności MKS Zdrój I Busko-Zdrój, MKS Zdrój II Busko-Zdrój, GKS
Nowiny, Pogoń Staszów, Czarni Połaniec, Football Academy Jędrzejów.
Drużyny rywalizowały w jednej grupie rozgrywając mecze każdy z każdym i
o końcowym rezultacie decydowała kolejność w tabeli.
Po zaciętej walce na boisku wyłoniono zwycięzcę. Okazała się nim drużyna
GKS Nowiny, drugą lokatę zajęła Drużyna Pogoni Staszów. Trzecią lokatę
zajęła Drużyna MKS Zdrój I Busko-Zdrój.
Wszystkie zespoły zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, które
ufundował Starosta Buski - Jerzy Kolarz, który całe wydarzenie objął
swoim patronatem.


Tekst/foto
Paweł Ślusarski więcej»

Puchar Starosty- koszykówka dziewcząt i chłopców

2019-02-12 09:51:09

W dniach 5 i 7 lutego 2019 w hali PMOS w Busku- Zdroju odbyły się zawody w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców w ramach rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Buskiego " Najlepsi w sporcie".
Klasyfikacja generalna dziewcząt
I- I LO Busko- Zdrój
II- ZSP Busko- Zdrój
III ZSTI Busko- Zdrój
IV- ZSTiO Busko- Zdrój
Klasyfikacja generalna chłopców
I- I LO Busko - Zdrój
II- ZSTI Busko- Zdrój
III- ZSP Busko- Zdrój
IV- ZSTiO Busko- Zdrój więcej»

"Najlepsi w sporcie"- piłka ręczna dziewcząt i chłopców

2018-12-13 12:13:35

To już ostatnie w tym roku kalendarzowym zawody o Puchar Starosty Buskiego. W dniu 7 i 10 grudnia 2018 roku w hali PMOS, w ramach corocznych rozgrywek pod nazwą " Najlepsi w sporcie"rozegrane zostały zawody w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. więcej»

Finał Wojewódzki w mini piłce siatkowej

2018-12-04 11:05:51

W dniu 02.12.2018 w hali PMOS odbył się VI Festiwal Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych pod patronatem Województwa Świętokrzyskiego. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn chłopców i 6 drużyn dziewcząt. więcej»

Półfinał Wojewódzki

2018-11-28 14:28:33


W dniu 26.11.2018 w hali PMOS odbył się Półfinał Wojewódzki V Festiwalu Mini-Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. więcej»

Zawody powiatowe o Puchar Starosty Buskiego 20-22.11.2018

2018-11-28 14:27:14

W dniach od 20 do 22 listopada w naszej hali miały miejsce rozgrywki powiatowe o Puchar Starosty Buskiego. Do zawodów zgłosiły się zespoły ze Stopnicy, Nowego Korczyna, Buska- Zdroju, Wiślicy, Gnojna, Jarosławic, Solca- Zdroju, Zborowa, Nizin, Szańca, Dobrowody. więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10