Aktualności

Dodano: 2022-06-08 11:25:59 Kategoria: REKRUTACJA

Ogłoszenie rekrutacji Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do:

- dwóch sekcja piłki siatkowej chłopców rocz. 2007 i st.Rekrutację prowadzi się wśród młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałej na terenie powiatu buskiego, u której nie występują przeciwskazania zdrowotne do uprawiania n/w dyscyplin sportowych. 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.

Rekrutacja do w/w sekcji będzie przeprowadzona w terminie od 13 czerwca do 12 sierpnia 2022 r. Pełnoletnich kandydatów oraz rodziców dzieci niepełnoletnich  prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 103 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3   w godz. 8.00 – 14.00 w celu pobrania wniosków o przyjęcie na zajęcia sportowe oraz załączonych do niego oświadczeń.

Wniosek o przyjęcie wraz z załączonymi oświadczeniami należy składać do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00  w pok. nr 103. Ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia  nastąpi 16 sierpnia br. o godz. 14.00.

Ogłoszenie listy kandydatów  przyjętych i  nieprzyjętych nastąpi 17 sierpnia br.  r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.

 

        Dyrektor PMOS w Busku-Zdroju
 mgr Grzegorz Wojciechowski