Aktualności

II CHARYTATYWNY TURNIEJ FUTSALU dla Dawida i Olusia

2021-11-19 11:28:14

W sobotę, 27 listopada 2021r. od godz. 9 zapraszamy na II Charytatywny Turniej Futsalu. Całość dochodu z turnieju zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację Dawida Szpaka z Buska-Zdroju oraz Aleksandra Majcher z Galowa.

WSTĘPNY HARMONOGRAM:

• 9:00 - 17:00 Mecze drużyn amatorskich
• 17:00 Mecz towarzyski
• 18:00 Licytacje główne
• 19:00 - 20:00 Mecz o 3 miejsce i finał
• 21:00 Zespół muzyczny
• Podziękowanie

Uwaga: godziny mogą ulec delikatnemu przesunięciu, ze względu na przebieg meczy czy licytacje.

W przerwach między meczami odbędą się pokazy taneczne i bokserskie. Na holu przy wejściu do hali - liczne kiermasze oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowe informacje odnośnie akcji charytatywnej pod numerami telefonów: 667-009-965.

Więcej szczegółów wkrótce! Zapraszamy! więcej»

PMOS Busko-Zdrój w Świętokrzyskiej Lidze LZS w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

2021-11-09 09:41:25

W niedzielę 7 listopada 2021 r. o godzinie 11.00 na Hali PMOS odbyła się III tura XIV Świętokrzyskiej Ligii LZS w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn w której wzięło udział 7 zespołów. Turniej ten kończył fazę grupową i wyłonił zespoły które zagrają w finałach wojewódzkich .

Klasyfikacja turnieju w Busku-Zdroju.

Mężczyźni:

1. LZS "SINIAT" ZŁOTA
2. GOLDEN TEAM BILCZA
3. PMOS BUSKO

Kobiety:

1. KS ARENA BUSKO
2. LZS PIŃCZÓW
3. POWER GIRLS BILCZA
4. BILA BILCZA
więcej»

I Miejsce w Turnieju Eliminacyjnym w Piłce Siatkowej Kobiet w ramach rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi LZS - Busko Zdrój

2021-11-08 10:43:11

EkoEnergia Polska KS Arena Busko 😊
💪💪💪 I Miejsce 💪💪💪
w Turnieju Eliminacyjnym w Piłce Siatkowej Kobiet w ramach rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi LZS - Busko Zdrój
Po trzech turniejach eliminacyjnych zajmując I miejsce w grupie (wygrywając wszystkie turnieje) drużyna EkoEnergia Polska KS Arena Busko zakwalifikowała się do finału Wojewódzkiego który odbędzie się w Zagnańsku - 21.11.2021
Dziewczyny jesteście The Best 👏👏
Podziękowania dla wszystkich tych którzy wspierają Buską Siatkówkę Kobiet więcej»

Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn w ramach XIV Świętokrzyskiej Ligi LZS

2021-11-05 11:43:49

W dniu 07.11.2021 o godzinie 11.oo w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju rozegrany zostanie Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn w ramach XIV Świętokrzyskiej Ligi LZS.
W turnieju udział wezmą:

Kobiety:

1.Ekoenergia Polska KS Arena Busko
2. LZS Pińczów
3. Bila Bilcza
4. Power Girls Bilcza

Mężczyźni:

1. PMOS Busko-Zdrój
2. Golden TEAM Bilcza
3. LZS SINIAT Złota

Zapraszamy wszystkich kibiców i prosimy o siatkarski doping więcej»

Gala Boksu Olimpijskiego im Józefa Grudnia - Świętokrzyskie vs Lubelskie

2021-10-28 10:55:30

W sobotę, 30 października w hali sportowej im Józefa Grudnia przy ul Kusocińskiego odbędzie się "Gala Boksu Olimpijskiego im Józefa Grudnia - Świętokrzyskie vs Lubelskie". W trakcie meczu odbędzie się ponad 10 walk w kategoriach od kadet po senior. Rozpoczęcie i prezentacja zawodników od godziny 17:00.

Wystąpią tegoroczni medaliści Mistrzostw Polski. Wstęp wolny. Zapraszamy! więcej»

II CHARYTATYWNY TURNIEJ FUTSALU dla Dawida i Olusia

2021-10-28 10:43:48

W niedzielę, 28 listopada 2021r. o godz. 9 zapraszamy na II Charytatywny Turniej Futsalu. Całość dochodu z turnieju zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację Dawida Szpaka z Buska-Zdroju oraz Aleksandra Majcher z Galowa.
• Mecze będą rozgrywane 1x12 min.
• Wpisowe drużyn - 500zł
• Zapisy drużyn do 15.11.2021 , pod numerem telefonu – 667-009-965

WSTĘPNY HARMONOGRAM:

• 9:00 - 17:00 Mecze drużyn amatorskich
• 17:00 Mecz towarzyski
• 18:00 Licytacje główne
• 19:00 - 20:00 Mecz o 3 miejsce i finał
• 21:00 Zespół muzyczny
• Podziękowanie

Uwaga: godziny mogą ulec delikatnemu przesunięciu, ze względu na przebieg meczy czy licytacje.

W przerwach między meczami odbędą się pokazy taneczne i bokserskie. Na holu przy wejściu do hali - liczne kiermasze oraz atrakcje dla dzieci.

Więcej szczegółów wkrótce! Zapraszamy!

Szczegółowe informacje odnośnie akcji charytatywnej pod numerami telefonów: 667-009-965.

Więcej informacji na FB: https://www.facebook.com/events/250503992895293 więcej»

Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym Busko-Zdrój 2021

2021-10-28 10:41:23

Niesamowity turniej cheerleaders po raz kolejny zagościł w Busku Zdroju. Zawody o Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym Busko-Zdrój 2021!
Turniej odbywał się na Hali Sportowej przy ul. Kusocińskiego 3.
Organizatorami są Perfekta Dance oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury. więcej»

Zasady rekrutacji do Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku - Zdroju na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia na rok szkolny 2021/2022

2021-06-09 10:20:18

Działając na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) określa się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu będzie mowa bez bliższego określenia o:
1) Ośrodku– należy przez to rozumieć Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Buski,
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka,
3) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego,
4) zajęciach- należy przez to rozumieć zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia zorganizowane w Ośrodku,
5) kandydacie– należy przez to rozumieć osobę w wieku szkolnym, która zamierza uczestni-czyć w zajęciach.

§ 2
1. Rekrutację do Ośrodka prowadzi się wśród osób w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie Powiatu Buskiego, u których nie występują przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania dyscypliny sportowej, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dy-rektora.
§ 3
1. W Ośrodku organizuje się zajęcia w grupach liczących co najmniej 12 osób, w następu-jących dyscyplinach sportowych:
a) piłka siatkowa,
b) piłka ręczna,
c) zajęcia sportowe i rekreacyjne
2. Na zajęcia przyjmuje się kandydatów na wniosek rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
3. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzi się postępowanie rekrutacyjne na zajęcia sportowe i rekreacyjne rocz. 2002 i mł. oraz do sekcji piłki ręcznej chłopców rocz. 2002 i mł. W przypadku uzupełniania liczebności grup - liczba wolnych miejsc w grupach jest uzależniona od liczby osób, które zrezygnują z zajęć do dnia rozpoczęcia rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeśli w roku szkolnym 2021/2022 liczebność grup, o których mowa w ust. 1, nie zmniej-szy się rekrutacji nie prowadzi się.
§ 4
Ustala się następujące zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022:
Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 składa się do dyrektora w siedzibie Ośrodka
w terminie od 21 czerwca do 13 sierpnia 2021 r.
1) Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera dane, o których mowa w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Do wniosku dołącza się w szczegól-ności:
a) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania dyscypliny spor-towej, o której mowa w § 3 ust. 1,
b) oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2) Komisja rekrutacyjna ustali wyniki postępowania rekrutacyjnego dokonując oceny złożo-nych wniosków - według kryterium spełnia/nie spełnia wymagania zawarte w niniejszych zasadach.
3) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na zajęcia i listy kandydatów nie przyjętych nastąpi 16 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.
4) Listy, o których mowa w pkt. 3, zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
5) Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi niniejszym dokumentem, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
6) Procedurę odwoławczą od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej określa art. 158 ust. 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

§ 5
1. Dokumenty, o których mowa w § 4 pkt. 1, pełnoletni kandydat składa we własnym imieniu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
więcej»

Ogłoszenie rekrutacji Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do n/w grup:

2021-06-09 10:11:55

Ogłoszenie rekrutacji
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do n/w grup:

- zajęcia sportowe i rekreacyjne rocz. 2002 i mł.
- sekcja piłki ręcznej chłopców rocznik 2002 i mł.

Rekrutację prowadzi się wśród młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałej na terenie powiatu buskiego, u której nie występują przeciwskazania zdrowotne do uprawiania n/w dyscyplin sportowych.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
Rekrutacja do w/w sekcji będzie przeprowadzona w terminie od 21 czerwca do 13 sierpnia 2021 r.
Pełnoletnich kandydatów oraz rodziców dzieci niepełnoletnich prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 103 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3 w godz. 8.00 – 14.00 w celu pobrania wniosków o przyjęcie na zajęcia sportowe oraz załączonych do niego oświadczeń.
Wniosek o przyjęcie wraz z załączonymi oświadczeniami należy składać do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 w pok. nr 103.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia nastąpi 16 sierpnia br. o godz. 14.00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 17 sierpnia br. r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor PMOS w Busku-Zdroju
mgr Grzegorz Wojciechowski
więcej»

Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 już działa!

2021-05-06 11:19:42

W ramach Narodowego Programu Szczepień w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 14:00 uruchomiony został powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany w budynku Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia (hala sportowa) przy ul. Kusocińskiego 3 w Busku – Zdroju.

Przypominamy, że na szczepienie można się zarejestrować w następujący sposób:

dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię na numer: 989
poprzez elektroniczną e-rejestrację (link podany na końcu artykułu)
poprzez kontakt z Punktem Szczepień Powszechnych dzwoniąc na numer: 691 883 801 (w dni robocze, od godziny 8:00 do 10:00)
wysyłając wiadomości SMS o treści: SzczepimySie na numer: 664 908 556 lub 880 333 333

Więcej informacji dotyczących rejestracji na szczepienia oraz funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych znajdziecie Państwo w informacji opublikowanej w dniu 28 kwietnia 2021 r. – link do artykułu…. https://www.powiat.busko.pl/pl/aktualnoci/1842-powiatowy-punkt-szczepie-powszechnych-przeciw-covid-19.html

Zachęcam do rejestracji i szczepieńStarosta Buski

Jerzy Kolarz więcej»

Uruchamiamy Punkt Szczepień Powszechnych

2021-04-28 10:25:48

W nawiązaniu do informacji Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju dot. tworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 3 w budynku PMOS im. Józefa Grudnia (hala sportowa) informujemy, że pierwsze szczepienia rozpoczną się dnia 5 maja br.

Szczepienia prowadzone będą preparatem firmy Pfizer. Rejestracja na szczepienia:

całodobowa i bezpłatna infolinia 989

elektroniczna e-rejestracja

telefoniczny kontakt z punktem szczepień 691 883 801 (w dni robocze, od godziny 8:00 do 10:00).

wysłanie wiadomości SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySię.

Szczepienia prowadzić będą doświadczone pielęgniarki z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Koordynatorem szczepień jest p. Jadwiga Maciejska – Naczelna Pielęgniarka w ZOZ w Busku-Zdroju – kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 9:00 pod numerem telefonu: (41) 378 24 01 wew. 283.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia się osób zarejestrowanych na szczepienie, niewykorzystane dawki zostaną podane osobom chętnym posiadającym e-skierowanie na szczepienie przeciw Covid-19.

Ponieważ szczepienia odbywać się będą w dniach:

środa (14:00 – 19:00),
piątek (15:00 – 19:00),
sobota (9:00 – 19:05), to możliwość skorzystania ze szczepienia niewykorzystaną dawką istnieje wyłącznie w tych dniach po godzinie 19:00.

Poniżej przedstawiamy centralny harmonogram wystawiania e- skierowań dla osób z poszczególnych grup wiekowych:

27 kwietnia - roczniki 1976 i 1977
28 kwietnia - roczniki 1978 i 1979
29 kwietnia - roczniki 1980 i 1981
30 kwietnia - roczniki 1982 i 1983
1 maja - roczniki 1984 i 1985
3 maja - roczniki 1986 i 1987
4 maja - roczniki 1988 i 1989
5 maja - roczniki 1990 i 1991
6 maja - roczniki 1992 i 1993
7 maja - roczniki 1994-1996
8 maja - roczniki 1997-1999
9 maja - roczniki 2000-2003

Zachęcamy do rejestracji i szczepień.

Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju
Grzegorz Lasak więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 12.04.2021 DO 16.04.2021

2021-04-12 13:46:37

Tematy zajęć zdalnych sekcja piłki ręcznej chłopców - Trener: Grzegorz Owsiński


13.04.2021 r.

Temat: Doskonalenie ataku pozycyjnego w piłce ręcznej. Prezentacja video.

Oto linki do zajęć:

https://www.youtube.com/watch?v=oKy34kpSCOE&t

https://www.youtube.com/watch?v=NQsXxzqvuaU&t

15.04.2021 r.

Temat: Doskonalenie wyprowadzenia ataku szybkiego w piłce ręcznej. Prezentacja video.

Oto linki do zajęć:

https://www.youtube.com/watch?v=LtF6qmAji6A&t

https://www.youtube.com/watch?v=xSrNFwh-NlE&tTematy zajęć zdalnych sekcja piłki siatkowej chłopców - Trener: Marcin Kryczka

12.04.2021

Temat: Taktyka bloku grupowego i asekuracja

Linki do materiałów szkoleniowych:


https://www.siatkarsko.pl/blok-w-siatkowce-wszystko-co-powinienes-o-nim-wiedziec/
https://youtu.be/_gQ6rj1PIZ4
https://youtu.be/Bf8LA2qF2ss
https://youtu.be/5PT8FCzZ-2I
https://youtu.be/K022gWt2A0E
https://youtu.be/Ao-ozaX0WnY
https://www.youtube.com/watch?v=_gQ6rj1PIZ4
https://www.youtube.com/watch?v=LV2zQlmI89k


14.04.2021

Temat: Nauka zagrywki z wyskoku

Linki z materiałem szkoleniowym:

Nauka zagrywki z wyskoku
https://youtu.be/B_Z6yhQfdww
https://www.youtube.com/watch?v=PvPjkeZSlTo
https://youtu.be/nqbQ8NClJno
https://youtu.be/V_8WMM0Kyeo
https://www.youtube.com/watch?v=ySMvwtbPUX4
https://youtu.be/ySMvwtbPUX4
https://www.youtube.com/watch?v=B_Z6yhQfdww
https://youtu.be/EmgbNPOdEk4
https://youtu.be/yMG-Us7S99g
https://youtu.be/ApW2zzwXUik
https://youtu.be/X66Z-1hAIyQ


Tematy zajęć zdalnych sekcja piłki ręcznej chłopców - Trener: Robert Papaj

Data zajęć 13.04.2021

Temat: Ćwiczenia doskonalące zwód w wyskoku
https://www.youtube.com/watch?v=lMiXbQW5wEk

Data zajęć 15.04.2021

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe angażujące mięśnie całego ciała.
https://www.youtube.com/watch?v=kaX0BwBwaBk


Tematy zajęć zdalnych sekcja piłki siatkowej dziewcząt - Trener: Jolanta Maślicha


Trening: 12.04.2021

Temat: Obrona w piłce siatkowe

http://newmints.blogspot.com/2015/11/obrona-i-asekuracja-w-pice-siatkowej.html?m=1

https://m.youtube.com/watch?v=IKMknZebIzM

https://youtu.be/ZQZsnRY-yGc


Trening: 14.04.2021

Temat: Atak w piłce siatkowej .


https://youtu.be/Ity9ZOA3zJo

https://youtu.be/-NHbklKUoP8

https://youtu.be/pL96sMNBYbs

https://youtu.be/iTLXYPagj3I

https://youtu.be/GatpBM58PE8

https://youtu.be/iJnjfSn8mRo

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - praca zdalna - Grzegorz Wojciechowski

Trening: 12.04.2021

Przysiady z rękoma nad głową

Trening: 14.04.2021

Martwy ciąg na jednej nodze.

Domowe sposoby na świetne mięśnie. www.fabrykasily.pl
/nastolatek/ trening - domatora - trening-w-domu-obwodowy
więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 30.03.2021 DO 08.04.2021

2021-03-31 08:37:56

TEMATYKA ZAJĘĆ PIŁKI RĘCZNEJ – G. Owsiński

30.03.2021 r.
Temat: Gra szkolna w piłkę ręczną - wykorzystanie techniki gry. Umiejętność panowania nad agresją. Prezentacja video.
Oto linki do zajęć:
https://liblink.pl/rceyGkhq4B
https://liblink.pl/pvOqoF9hHL
https://liblink.pl/rMaLaeodRd

01.04.2021 r.
Temat: Podania przy wyprowadzaniu ataku szybkiego w piłce ręcznej. Prezentacja video.
Oto linki do zajęć:
https://www.youtube.com/watch?v=LtF6qmAji6A&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=G_h31Qm1qeo
https://www.youtube.com/watch?v=5Qd2ZA834qc

06.04.2021 r.
Temat: Doskonalenie techniki podstawowej w piłce ręcznej. Prezentacja video.
Oto linki do zajęć:
https://www.youtube.com/watch?v=LxEsliSPuhM
https://www.youtube.com/watch?v=_7UYgcZpICU
https://www.youtube.com/watch?v=G_h31Qm1qeo

08.04.2021 r.
Temat: Doskonalenie poruszania się w ataku i obronie w piłce ręcznej. Prezentacja video.
Oto linki do zajęć:
https://www.youtube.com/watch?v=k7DLFrGe0RQ
https://www.youtube.com/watch?v=NQsXxzqvuaU
https://www.youtube.com/watch?v=Ugeyd9YL6Bg

Tematyka zajęć piłki ręcznej chłopców rocznik 2004 i młodsi – trener : R. Papaj

Wtorek 30.03 2021
Temat: Trening ABS wzmacniający mięśnie brzucha
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMAhttps://www.youtube.com/watch?v=GJPTJb6CMZ8Czwartek 01.04.2021
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe całego ciała.
https://www.youtube.com/watch?v=kaX0BwBwaBk


Wtorek 06.04.2021
Temat: Ogólnorozwojowy obwód wzmacniający.
https://www.youtube.com/watch?v=DvyuOC6zGbs


Czwartek 08.04.2021
Temat: Gry i zabawy koordynacyjne
https://www.youtube.com/watch?v=KxMfCF5MXnwhttps://www.youtube.com/watch?v=r_8qOHwMw_Q


Uczniowie otrzymali linki do filmów z zestawem oraz opisem ćwiczeń które maja wykonać w domu lub terenie.


TEMATYKA ZAJĘĆ PIŁKI SIATKOWEJ – Marcin Kryczka

1.

31.03.2021

Temat: Taktyka zagrywki

Linki do materiałów szkoleniowych:

https://youtu.be/0XRgorPMFbA
https://youtu.be/bweqYOzabJc
https://youtu.be/8HVE5DO270g
https://www.go-sport.pl/blog/5-sposobow-by-skutecznie-zagrywac-siatkowce/
https://youtu.be/7mQowF9g40Q
https://youtu.be/US5Ykx3RGHU

2.

07.04.2021

Temat: Przyjecie z dograniem piłki.

Linki z materiałem szkoleniowym:

https://youtu.be/Vr7S-3o-Ob0
https://youtu.be/8ovIE_O8aWI
https://youtu.be/hfiUj7O-nVs
https://youtu.be/9ELuJekDurU
https://youtu.be/rVgTxxzktIs
https://youtu.be/5lO2dHRidTk

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - praca zdalna - Grzegorz Wojciechowski

1.
31.03.2021
Domowe sposoby na świetne mięśnie. www.fabrykasily.pl
/nastolatek/ trening - domatora - trening-w-domu-obwodowy

2.
07.04.2021
Pompki ze stopami na podwyższeniu

TEMATYKA ZAJĘĆ PIŁKI SIATKOWEJ – Jolanta Maślicha


Trening : 30.03.2021

Temat: Gra w obronie: blok, obrona, kontratak.

https://www.siatkarsko.pl/blok-w-siatkowce-wszystko-co-powinienes-o-nim-wiedziec/

https://m.youtube.com/watch?v=LV2zQlmI89k

https://m.youtube.com/watch?v=ps6O2aRoRzo&feature=youtu.be


Trening: 07.04.2021

Temat: Zagrywka z wyskoku.


https://m.youtube.com/watch?v=PvPjkeZSlTo&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=_7e6Knw3LZc&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=nqbQ8NClJno&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=B_Z6yhQfdww&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=X66Z-1hAIyQ&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=ApW2zzwXUik&feature=youtu.be


więcej»

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

2020-10-14 11:25:50

1. Niniejszy dokument określa ogólne procedury bezpieczeństwa na terenie Ośrodka w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Ośrodka, wychowanków oraz rodziców młodzieży uczęszczającej do Ośrodka.
2. Celami procedury jest minimalizacja zagrożenia zakażenia koronawirusem oraz umożliwienie wychowankom uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne organizowane w PMOS

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowaniu ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
2. Należy bezwzględnie stosować szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
4. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust: dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
5. Należy bacznie obserwować stan swojego zdrowia i nie lekceważyć żadnych objawów.
6. W całym budynku należy przestrzegać instrukcji mycia rąk i systematycznej dezynfekcji powierzchni, zwłaszcza dezynfekcji powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek).
7. Przy wejściu do Ośrodka należy umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym, z którego każdy wchodzący powinien bezwzględnie skorzystać.
8. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny dysponować środkami ochrony osobistej, w tym rękawiczkami, maseczkami ochronnymi, ewentualnie przyłbicami, zwłaszcza na korytarzach oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (podczas konsultacji dopuszcza się możliwość niezasłaniania ust i nosa maseczką ewentualnie przyłbicą).
9. Na czas stanu epidemicznego drzwi wejściowe do Ośrodka pozostają zamknięte w godz. 7.00 – 23.00.
10. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m 2 przy zachowaniu 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy biurkami w biurach. Na siłowni -jedna osoba na 10 m 2.
11. Na terenie budynku Ośrodka mogą przebywać wyłącznie wychowankowie i pracownicy Ośrodka.
12. W czasie trwania konsultacji w Ośrodku nie powinny przebywać osoby z zewnątrz, a w przypadku konieczności ewentualnych kontaktów z takimi osobami konieczne jest bezwzględne przestrzeganie środków ostrożności.
13. Procedury obowiązują do odwołania.
14. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
15. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie,
w jakim zostały wprowadzone.
16. Wszystkie procedury są dostępne na stronie internetowej Ośrodka.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW

1. Z zajęć organizowanych w Ośrodku mogą korzystać wychowankowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
2. Wśród nauczycieli, wychowanków i rodziców zostają upowszechnione stosowne procedury postępowania w czasie pandemii.
3. Przy wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować ręce, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych umyć ręce mydłem.
4. Na korytarzach i w ogólnodostępnych miejscach w Ośrodku należy przemieszczać się z zachowaniem dystansu społecznego (2 m) przy zasłoniętych maseczką (lub ewentualnie przyłbicą) ustach i nosie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.
6. Ośrodek zapewnia sprzęt i środki czystości oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w biurach, na kawiarni itp..
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Wychowankowie i pracownicy Ośrodka poruszają się w obrębie placówki wyznaczonymi korytarzami, w taki sposób, aby drogi ich poruszania nie przecinały się. Ponadto należy korzystać ze stosownie oznaczonych wejść i wyjść.
9. Ośrodek wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
10. Ośrodek umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia zakażenia Ośrodek niezwłocznie powiadamia rodziców wychowanków niepełnoletnich.
12. Procedury obowiązują do odwołania.
13. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
14. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie, w jakim zostały wprowadzone.

więcej»

Ogłoszenie rekrutacji - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021

2020-06-15 09:35:09

Ogłoszenie rekrutacji
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do n/w grup:

- zajęcia sportowe i rekreacyjne rocz. 2001 i mł.
- dwóch sekcji piłki ręcznej chłopców rocz. 2001 i mł.

Rekrutację prowadzi się wśród młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałej na terenie powiatu buskiego, u której nie występują przeciwskazania zdrowotne do uprawiania n/w dyscyplin sportowych
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
Rekrutacja do w/w sekcji będzie przeprowadzona w terminie od 22 czerwca do 16 sierpnia 2020 r.
Pełnoletnich kandydatów oraz rodziców dzieci niepełnoletnich prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 103 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3 w godz. 8.00 – 14.00 w celu pobrania wniosków o przyjęcie na zajęcia sportowe oraz załączonych do niego oświadczeń.
Wniosek o przyjęcie wraz z załączonymi oświadczeniami należy składać do 16 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 w pok. nr 103.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia nastąpi 20 sierpnia br. o godz. 14.00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 21 sierpnia br. r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor PMOS w Busku-Zdroju
mgr Grzegorz Wojciechowski
więcej»

Regulamin Korzystania z Siłowni Ośrodka PMOS

2020-06-09 10:50:16

Regulamin Korzystania z Siłowni Ośrodka PMOS

1. Przebywanie i ćwiczenie na siłowni może odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Ćwiczyć można tylko w stroju sportowym ( koszulka, spodenki, dresy, zmienione obuwie sportowe ).
3. Zachować szczególną ostrożność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
4. Bezwzględnie zachować czystość w pomieszczeniu i sprawność sprzętu sportowego.
5. Nie wolno wynosić sprzętu, który się w niej znajduję.
6. W razie urazu ciała natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. Nie wolno zmienać ubrań i plecaków na urządzeniach do ćwiczeń.
8. Wszystkie usterki sprzętu zgłaszać natychmiast nauczycielowi prowadzącemu.
9. W razie wątpliwości lub niejasności dotyczących obsługi sprzętu sportowego – konsultować z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
10. Po zakończeniu ćwiczenia należy sprzątnąć i uporządkować sprzęt.
11. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Zespół korzystający z siłowni zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
13. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel.
14. Osoby pełnoletnie korzystające odpłatnie z siłowni ćwiczą samodzielnie na własną odpowiedzialność.
15. Utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami, uczniami i pracownikami siłowni,
16. W zależności od powierzchni siłowni dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).
17. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla klientów w obszarze wejścia.
18. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta, ucznia po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta, ucznia na podstawie widocznej informacji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się korzystanie przez klientów, uczniów z własnych pomocy - typu maty, ręczniki
19. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta, ucznia.
20. Klienci, uczniowie , którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. więcej»

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju

2020-05-18 19:09:01

Uchwała nr 318/2020 Zarządu powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 27.04.2020 DO 24.05.2020

2020-04-27 10:32:30

Tematy zajęć – praca zdalna
27.04 – Diagnoza rozwoju fizycznego, obliczanie BMI.
04.05 – Test Zuchory
08.05 – Kształtowanie wytrzymałości siłowej, szybkości i zwinności.
11.05 – Profilaktyka zapobiegania kontuzji w piłce ręcznej – ćwiczenia wzmacniające staw skokowy i kolanowy.
15.05 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyborów „domowych”.
18.05 – Kształtowanie wytrzymałości biegowej.
22.05 – Doskonalenie techniki indywidualnej .
Materiały do każdego tematu zostały wysłane w formie pliku.
Filmy przypominające tech. Indywidualną.
Chwyty
https://www.youtube.com/watch?v=c8WfxtE4Ucs&list=PLtslWZmjd-f4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=1

Rzut z wyskoku
https://www.youtube.com/watch?v=PqiZUL5bkF4&list=PLtslWZmjd- f4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=3

Zwód pojedynczy i podwójny
https://www.youtube.com/watch?v=xNbWItGh6I0

https://www.youtube.com/watch?v=NNFqVKN9Cnw

Przykładowe ćwiczenia które można zastosować też w treningu piłki ręcznej.
https://www.youtube.com/watch?v=LeAVOpfC1z0https://www.youtube.com/watch?v=ffhhUE7ssic

Robert Papaj

Tematyka pracy zdalnej- piłka siatkowa chłopców

1. Zbicie po bloku i omijanie bloku.
2. Kiwnięcie w strefy mało bronione
3. Nauka bloku podwójnego i potrójnego
4. Nauka rzutu i padu siatkarskiego
5. Przyjęcie z dograniem piłki
6. Nauka zagrywki z wyskoku
7. Taktyka zagrywki
8. Taktyka bloku grupowego i asekuracja

Komunikacja z zawodnikami przy pomocy komunikatora Messenger gdzie dla zawodników trenujących utworzono grupę o nazwie: PMOS piłka siatkowa.
Podczas tworzenia treści zajęć ( w formie linków i instrukcji) wykorzystywany jest następujący materiał źródłowy :
https://www.mlodziezowasiatkowka.pl/materialy-dydaktyczne-scenariusze-lekcji/scenariusze-lekcji-szkola-ponadgimnazjalna_59,1660.html
https://szps.pl/blog/2019/11/08/materialy-wideo-ze-szkolenia-trenerow-szczyrku/
https://www.gov.pl/web/sport/polski-zwiazek-pilki-siatkowej
https://www.youtube.com/channel/UCgevEuid3S2Ep4fTy7g9jkg
https://www.youtube.com/watch?v=50wqATe0F-0&list=RD50wqATe0F-0&start_radio=1
https://www.youtube.com/results?search_query=trenin+++reprezentacjasiatkarzy+konferencja+spałahttp://pilka-siatkowa-wf.blogspot.com
http://pilka-siatkowa-wf.blogspot.com/2012/03/materiay-szkoleniowe-pika-siatkowa.html
https://www.youtube.com/results?search_query=titans+volleyball


Marcin Kryczka

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - praca zdalna

Przysiady z rękoma nad głową
Pompki klasyczne
Martwy ciąg na jednej nodze ( z butelką wody)
Bieg bokserski
Plank boczny
Wąskie pompki na triceps
Scyzoryki naprzemienne
Pomki ze stopami na podwyższeniu
Domowe sposoby na świetne mięśnie. www.fabrykasily.pl
/nastolatek/ trening - domatora - trening-w-domu-obwodowy

Grzegorz Wojciechowski


Tematyka pracy zdalnej- piłka siatkowa dziewcząt

Atak w piłce siatkowej. Atak w siatkówce na czym polega i jakie są najpopularniejsze rodzaje?
Atak w piłce siatkowej. Atak - technika rozbiegu i uderzenia piłki.
Obrona w piłce siatkowej. Nauczanie techniki i taktyki obrony.
Kompleks - przyjęcie , rozegranie, atak i asekuracja.
Rozegranie piłki w siatkówce - wystawa piłki.
Obrona w piłce siatkowej. Blok - obrona.
Atak w piłce siatkowej.
Obrona w piłce siatkowej. Przyjęcie zagrywki.
www.siatkarsko.pl, youtube - Couching sport, youtube - mlodziezowa siatkowka, youtube plus.pl, youtube mlodziezowa akademia siatkowki

Jolanta Maślicha

TEMATY ZAJĘĆ DLA SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ – CHŁOPCY ROCZNIK 2000


Najlepsi polscy piłkarze ręczni. (27.04.2020r.) *
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie klatki piersiowej i barków.(04.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
Streching w domu i ćwiczenia rozluźniające.(08.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4
Ćwiczenia na mięśnie brzucha w pozycji leżącej.(11.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=f6ObGRD2-hQ
Dlaczego nie warto brać sterydów - moje ciało najdroższym skarbem.(15.05.2020r.)
https://www.youtube.com/watch?v=nYLC98C3bIU
https://www.youtube.com/watch?v=DADaN-PkWrE&t=261shttps://www.youtube.com/watch?v=SrBqo6b9AAY
Ćwiczenia poprawiające szybkość. (18.05.2020r.)
https://www.youtube.com/watch?v=jc-zDnQzPgI
Najciekawsze zagrania w piłce ręcznej. (22.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=U3hdcqrZggw
https://www.youtube.com/watch?v=U-zSAqN6tiQ
https://www.youtube.com/watch?v=ciGotP7Ccd8

Grzegorz Owsiński

więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 14.04.2020 DO 26.04.2020

2020-04-14 13:25:50

TEMATY ZAJĘĆ DLA SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ – CHŁOPCY ROCZNIK 2000

Ćwiczenia zwinnościowe z piłką.
Nowoczesny trening siłowy w piłce ręcznej.
Piłka ręczna w Polsce i na Świecie.


Grzegorz Owsiński

Tematy zajęć dla gr. chłopców 2001 i młodsi,piłka ręczna

Ćwiczenia z nietypowymi przedmiotami – wzmacnianie obręczy barkowej i nóg.
Zasady zdrowego odżywiania podczas uprawiania sportu.
Kształtowanie motoryki.
Linki do poszczególnych lekcji będą przesłane każdemu uczniowi indywidualnie drogą e-mailową.

Robert Papaj

Sekcja - piłka siatkowa chłopców - tematy pracy zdalnej

1.Doskonalenie zagrywki i przyjęcia w fr. gry.
2.Nauka ataku w pierwsze i drugie tempo.
3.Atak z drugiej linii.


Marcin Kryczka


Sekcja - piłka siatkowa dziewcząt - tematy pracy zdalnej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające całe ciało.
Taktyka indywidualna w siatkówce- wykonanie ataku - kiwka,wykonanie ataku - kiwka - blok ataku.
Taktyka indywidualna w zagrywce.

Jolanta Maślicha

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - tematy pracy zdalnej

Trening siłowy bez sprzętu - WFormie24.pl

Podciąganie na krawędzi stołu.
Unoszenie ramion z krzesłem.
Pompki z rotacją tułowia.
Skrętoskłony brzucha z jednoczesnym uginaniem nóg.

Grzegorz Wojciechowski więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 25.03.2020 DO 10.04.2020

2020-03-25 13:03:38

PMOS sekcja - piłka siatkowa chłopców - tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)


1. Ustawienie do asekuracji strefy II,II i IV
2. Gra w systemie 5:1
3. Reakcja na atak przeciwnika
4. Systemy asekuracji- ustawienie w strefach
5. Pozycja : wystawiający, środkowy, przyjmujący, libero, atakujący

Marcin Kryczka


PMOS sekcja - piłka siatkowa dziewcząt - tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)

1. Ćwiczenia stretchingowe - rozciągające wszystkie mięśnie (motywatordietetyczny.pl)
2. Taktyka drużynowa - omówienie zasad na podstawie przesłanych materiałów
3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe do wykonywania w domu (fitness z dietą)
4. Obwód stacyjny do wykonania w domu
5. Taktyka indywidualna - omówienie na podstawie przesłanych materiałów

Jolanta Maślicha


TEMATY ZAJĘĆ DLA SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ – CHŁOPCY ROCZNIK 2000 tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)

1. Ćwiczenia rozciągające i gibkościowe z piłką.
2. Ćwiczenia koordynacji ruchowej i podzielności uwagi.
3. Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej i brzucha za pomocą ćwiczeń izometrycznych.
4. Zapoznanie się z elementami treningu interwałowego.
5. Poznanie zasad treningu techniki specjalnej w piłce ręcznej.


Grzegorz Owsiński


TEMATY ZAJĘĆ Z PIŁKI RĘCZNEJ DO WYKONANIA W DOMU tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)


1) Krztałtowanie motoryki – ćwiczenia z drabinkami poziomymi.
2) Krztałtowanie siły ramion i nóg.
3) Krztałtowanie siły obręczy barkowej.
4) Sporty uzupełniające – siatkówka na leżąco.
5) Ćwiczenia krztałtujące koordynację ruchową.


Materiały i linki do tematów będę przesyłał na bieżąco za pomocą nośników elektronicznych


Trener: Robert Papaj


Zajęcia sportowe i rekreacyjne - tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)

Trening siłowy bez sprzętu. Plan treningowy WFormie 24.pl
1. Wznosy tułowia leżąc przodem na macie
2. Wyrzut nogi do tyłu w klęku podpartym
3. Podciąganie nóg do klatki piersiowej na macie
4. Pompki na krzesłach
5. Wznosy bioder leżąc na macie

Grzegorz Wojciechowski więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13