Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Znalezione obrazy dla zapytania bip logo

 

 nazwa:    Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

nazwa skrócona: PMOS             

adres:   ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój

gmina:   Busko-Zdrój

powiat:   Busko-Zdrój

 

email:   biuro@pmos.busko.pl

www:   pmos.tbu.pl

telefon:   413781040

fax:   413781040

NIP    655-10-93-963

REGON    003670505

 

Status prawny lub forma prawna:   jednostka budżetowa Powiatu Buskiego

Nazwa organu prowadzącego:   Powiat Buski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:  Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

 

 

Kierownictwo:   dyrektor PMOS – mgr Grzegorz Wojciechowski

Organy jednostki:

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Młodzieżowy

 

 

- Statut

Zmiany statutu:

Uchwała Nr 1/2015 Rady Pedagogicznej PMOS

Uchwała Nr 2/2015 Rady Pedagogicznej PMOS

Uchwała Nr 1/2018 Rady Pedagogicznej PMOS

Uchwała Nr 2/2019 Rady Pedagogicznej PMOS

 - Wykaz sekcji

- Harmonogram pracy pracowników pedagogicznych

- Zasady rekrutacji PMOS

- Wniosek o przyjęcie na zajęcia sportowe prowadzone w PMOS Busko-Zdrój

- Koncepcja pracy Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

- Regulamin hali PMOS

- Regulamin Siłowni

 

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju


  stan na dzień 31-12-2021 roku.

1. Bilans  jednostki
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian
4. Informacja dodatkowa


 stan na dzień 31-12-2020 roku.

1. Bilans  jednostki
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian
4. Informacja dodatkowa

 


 stan na dzień 31-12-2019 roku.

1. Bilans  jednostki
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian
4. Informacja dodatkowa


stan na dzień 31-12-2018 roku.

1. Bilans  jednostki
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian
4. Informacja dodatkowa