Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego.

Biuletyn Informacji Publicznej

 link:

Znalezione obrazy dla zapytania bip logo

 

 


Sprawozdanie finansowe Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju

stan na dzień 31-12-2018 roku.

1. Bilans  jednostki
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian
4. Informacja dodatkowa