Plan działań Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju związanych z nadaniem imienia Józefa Grudnia

 I. Cel działań

Celem niniejszych działań jest nadanie imienia Powiatowemu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Busku-Zdroju

    II. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r., poz. 649).

 

Działania

Termin

1. Przedstawienie nauczycielom, rodzicom, wychowankom oraz pracownikom Ośrodka propozycji nadania imienia placówce.

styczeń 2019 r.

2. Przybliżenie postaci proponowanej na patrona Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju

styczeń – luty 2019 r.

3. Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Młodzieży

kwiecień 2019 r.

4. Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego

kwiecień 2019 r.

5. Ustalenie terminu uroczystości nadania imienia

kwiecień 2019 r.

6. Przygotowanie harmonogramu uroczystości nadania imienia

maj 2019 r.

7. Uroczystość nadania imienia Ośrodkowi

czerwiec 2019 r.