Aktualności

Dodano: 2016-07-05 14:20:25 Kategoria: Aktualności

Zaproszenia na turnieje

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju zaprasza dzieci i młodzież z terenu Powiatu Buskiego na Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się w dniu 21 lipca 2016 r. od godz. 10.00 (zgłoszenia do turnieju należy dokonać w dniu zawodów)
oraz na Turniej Halowej Piłki Nożnej, który odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. od godz. 10.00. Zgłoszenia do turnieju piłki nożnej należy dokonać do dnia 21 lipca 2016 r. pod nr tel. 41-3781040 lub w pokoju nr 103 w budynku hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju ul. Kusocińskiego 3.
Serdecznie zapraszamy.

Regulamin turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży organizowany przez PMOS w Busku-Zdroju
w ramach akcji ,,Wakacje na sportowo”Organizator                       - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju                                     
Termin i miejsce                -  26.07.2016  Hala PMOS w Busku-Zdroju
Cel imprezy                  
- Popularyzacja piłki nożnej,
- Integracja środowiska poprzez sport,
- Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- Promocja systemu małych imprez sportowych,

Regulamin turnieju  
I. Uczestnictwo:
W turnieju  mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z Powiatu Buskiego. W turnieju biorą udział  składające się z 5 zawodników w polu + bramkarz oraz z zawodników rezerwowych.
Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju.
Wszystkich zawodników i kibiców turnieju  obowiązują zasady „fair play”
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe
Wszystkie drużyny przed rozpoczęciem turnieju zobowiązane są do przedłożenia listy zawodników z nazwą zespołu.


II. Zasady gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej:
w meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu + bramkarz
czas gry: 2x10 min.
rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża)
zmiany zawodników -lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu )
bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą z podłoża
turniej zostanie rozegrany piłką  o rozmiarze nr 4 
podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w odległości  5 m od piłki.
rzut karny wykonywany jest z odległości 7m od bramki
nie wolno wykonywać wślizgów,
nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki leżąc
pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN


    III. Kary:
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane przez   sędziego prowadzącego spotkanie
kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty
kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut

IV. Punktacja :
za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów,
za przegraną  na skutek niestawiennictwa  0 pkt.  i wynik 0:3,
w rozgrywkach rundy zasadniczej kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie,ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decydują wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi,
w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
o zajętych miejscach decydują kolejno :
- większa ilość zdobytych punktów
- stosunek bramek, strzelone do straconych
- większa liczba zdobytych bramek
- w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne,

V. Nagrody:
drużyny, które zajmą I, II, III miejsca w swojej kategorii otrzymują dyplomy                         
nagrody indywidualne – dyplomy dla najlepszego bramkarza, strzelca, zawodnika turnieju

VI. Zgłoszenia do turnieju:   
Zgłoszenie drużyny należy dokonać do dn. 21.07.2016 r. pod nr tel. 41-3781040 lub w pokoju nr 103 w budynku hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju, ul .Kusocińkiego 3
Karta drużyny musi zawierać:
     nazwę drużyny,
     imię, nazwisko,
    
VII. System rozgrywek:
W zależności od ilości zespołów system pucharowy lub rozgrywki grupowe.

VIII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez Organizatora turnieju są ostateczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju.
W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt  tel. 413781040.