Aktualności

Dodano: 2014-07-25 14:22:42 Kategoria: Aktualności

Odbiór hali sportowej PMOS

W dniu 16 lipca 2013 r. przeprowadzono odbiór robót budowlanych w ramach realizowanego projektu pn. 'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego'.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 'Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej' Działanie 4.2 'Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej'.

Komisja powołana przez Starostę Buskiego, dokonała odbioru Hali Sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju przy ul. Kusocińskiego 3. W wyniku przeprowadzonych robót, sala sportowa znów posiada mechaniczną instalację wentylacyjno – klimatyzacyjną. Sterowana automatycznie instalacja jest w stanie zapewnić komfortowe warunki temperaturowo – wilgotnościowe powietrza, zarówno podczas zawodów sportowych jak i w trakcie imprez okolicznościowych. Wykonana izolacja akustyczna przewodów znacząco eliminuje emisję hałasu przez nawiewane powietrze.

 pmos_termomodernizacja1.JPG

Zamontowana na dachu budynku centrala wentylacyjna wyposażona jest w wymiennik przepływowy powietrza, dzięki czemu następuje wymiana ciepła między czerpanym powietrzem z zewnątrz a strumieniem powietrza wywiewanego. Ma to znaczenie zwłaszcza w sezonie grzewczym, ponieważ system wyposażony jest w nagrzewnicę gazową, umożliwiającą nadmuch ciepłego powietrza, zastępując lub uzupełniając ogrzewanie grzejnikowe sali sportowej.

 pmos_termomoderznizacja2.JPG

Dopełnieniem w/w instalacji jest przeprowadzona wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej sali. Zamontowane okna i drzwi z profili aluminiowych posiadają niski współczynnik przewodzenia ciepła, podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zewnętrzną warstwę ze szkła refleksyjnego. Wymiana okien zapewnia pracę instalacji wentylacyjnej w zaprogramowanych parametrach, poprzez redukcję wpływu
nasłonecznionej, południowej elewacji budynku, na warunki wewnątrz.