Aktualności

Dodano: 2021-06-09 10:11:55 Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie rekrutacji Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do n/w grup:

Ogłoszenie rekrutacji
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do n/w grup:

- zajęcia sportowe i rekreacyjne rocz. 2002 i mł.
- sekcja piłki ręcznej chłopców rocznik 2002 i mł.

Rekrutację prowadzi się wśród młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałej na terenie powiatu buskiego, u której nie występują przeciwskazania zdrowotne do uprawiania n/w dyscyplin sportowych.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
Rekrutacja do w/w sekcji będzie przeprowadzona w terminie od 21 czerwca do 13 sierpnia 2021 r.
Pełnoletnich kandydatów oraz rodziców dzieci niepełnoletnich prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 103 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3 w godz. 8.00 – 14.00 w celu pobrania wniosków o przyjęcie na zajęcia sportowe oraz załączonych do niego oświadczeń.
Wniosek o przyjęcie wraz z załączonymi oświadczeniami należy składać do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 w pok. nr 103.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia nastąpi 16 sierpnia br. o godz. 14.00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 17 sierpnia br. r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor PMOS w Busku-Zdroju
mgr Grzegorz Wojciechowski