Aktualności

Dodano: 2020-06-15 09:35:09 Kategoria: OGŁOSZENIA

Ogłoszenie rekrutacji - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie rekrutacji
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do n/w grup:

- zajęcia sportowe i rekreacyjne rocz. 2001 i mł.
- dwóch sekcji piłki ręcznej chłopców rocz. 2001 i mł.

Rekrutację prowadzi się wśród młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałej na terenie powiatu buskiego, u której nie występują przeciwskazania zdrowotne do uprawiania n/w dyscyplin sportowych
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
Rekrutacja do w/w sekcji będzie przeprowadzona w terminie od 22 czerwca do 16 sierpnia 2020 r.
Pełnoletnich kandydatów oraz rodziców dzieci niepełnoletnich prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 103 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3 w godz. 8.00 – 14.00 w celu pobrania wniosków o przyjęcie na zajęcia sportowe oraz załączonych do niego oświadczeń.
Wniosek o przyjęcie wraz z załączonymi oświadczeniami należy składać do 16 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 w pok. nr 103.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia nastąpi 20 sierpnia br. o godz. 14.00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 21 sierpnia br. r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor PMOS w Busku-Zdroju
mgr Grzegorz Wojciechowski