Aktualności

Dodano: 2020-06-09 10:50:16 Kategoria: Aktualności

Regulamin Korzystania z Siłowni Ośrodka PMOS

Regulamin Korzystania z Siłowni Ośrodka PMOS

1. Przebywanie i ćwiczenie na siłowni może odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Ćwiczyć można tylko w stroju sportowym ( koszulka, spodenki, dresy, zmienione obuwie sportowe ).
3. Zachować szczególną ostrożność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
4. Bezwzględnie zachować czystość w pomieszczeniu i sprawność sprzętu sportowego.
5. Nie wolno wynosić sprzętu, który się w niej znajduję.
6. W razie urazu ciała natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. Nie wolno zmienać ubrań i plecaków na urządzeniach do ćwiczeń.
8. Wszystkie usterki sprzętu zgłaszać natychmiast nauczycielowi prowadzącemu.
9. W razie wątpliwości lub niejasności dotyczących obsługi sprzętu sportowego – konsultować z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
10. Po zakończeniu ćwiczenia należy sprzątnąć i uporządkować sprzęt.
11. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Zespół korzystający z siłowni zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
13. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel.
14. Osoby pełnoletnie korzystające odpłatnie z siłowni ćwiczą samodzielnie na własną odpowiedzialność.
15. Utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami, uczniami i pracownikami siłowni,
16. W zależności od powierzchni siłowni dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).
17. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla klientów w obszarze wejścia.
18. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta, ucznia po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta, ucznia na podstawie widocznej informacji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się korzystanie przez klientów, uczniów z własnych pomocy - typu maty, ręczniki
19. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta, ucznia.
20. Klienci, uczniowie , którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.