Aktualności

Dodano: 2018-09-13 12:44:25 Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie rekrutacji

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju ogłasza rekrutację na rok szkolny 2018/2019 do sekcji piłki siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych
Rekrutację prowadzi się wśród młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałej na terenie powiatu buskiego, u której nie występują przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania w/w dyscypliny sportowej
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
Rekrutacja do w/w sekcji będzie przeprowadzona w terminie od 12 do 17 września 2018 r.
Pełnoletnich kandydatów oraz rodziców dzieci niepełnoletnich prosimy o zgłaszanie się do pok.nr 103 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3 w godz. 8.00 – 14.00 w celu pobrania wniosków o przyjęcie na zajęcia sportowe oraz załączonych do niego oświadczeń.
Wniosek o przyjęcie wraz z załączonymi oświadczeniami należy składać do 17 września 2018 r. do godz. 12.00 w pok. nr 103.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na zajęcia i listy kandydatów nie przyjętych nastąpi 18 września 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor PMOS w Busku-Zdroju
mgr Grzegorz Wojciechowski